Vũ trụ sau cơn mưa
Như lương tâm rửa bằng nước mắt
Lặng tờ, trong vắt

Mặt biển dâng tràn sóng bạc
Bầu trời còn vẩn khói mây
Rừng thông xanh dầy!

Trên bờ biển phẳng lì
Thuyền đánh cá xếp dài từng dãy
Không dấu chân người

Và ba ngọn đèn nhỏ
Lập loè trên mặt đảo xa xa
- Sao sáng mới hiện ra?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)