Đọc "The Hero as Poet" của Caryle

Mịt mù sóng tuyết!
Một vũ trụ bằng bạc!
Xác, hồn tôi như muốn thành ánh sáng trôi đi
Ôi, điều bí mật công khai

Giọt hiên trước lầu kia...
Phải chăng máu của toàn thân ta?
Máu toàn thân ta nhỏ nên tiếng trong thanh mẫu mực
Hoàn cùng sóng biển, sóng tùng và sóng tuyết

Ô! Ôi nét hùng hồn của thiên nhiên!
Ôi, khúc giao hưởng của thiên nhiên!
Ôi, nhà thơ anh hùng!
Ôi, nhà thơ vô sản!


Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)