Ngọn đèn kia khi ngời khi tắt
Là ngọn đèn nơi đâu ?
Đất liền phải chăng đã gần trước mặt
Sao khiến lòng ta sầu ?


Ta sợ lắm, đen ngòm bóng núi
Như gã khổng lồ trong chuyện trẻ con!
Ôi, không thể nào chống lại
Đất liền trước mặt đã gần!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)