Trên đầu tôi trăng vàng trải sóng
Dưới chân tôi gào động biển khơi
Trên mỏm đá cheo leo tôi đứng
Trong lòng tôi con nhỏ ngủ rồi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)