Nơi Thượng Hải phố phường nhơ nhớp
Chỉ có xanh xanh biển trời
Là còn trong sạch mà thôi!

Ôi tâm hồn ta vẩn đục!
Ngươi xem kia sóng bạc biển trời
Tuôn chảy mãi vui tươi

Bay tới rồi, chiếc Hải Âu cánh bạc
Ôi tâm hồn ta vẩn đục!
Hãy đáp nhờ cánh đó bay đi!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)