Cái cò ơi! Cái cò ơi!
Từ đâu mày bay tới ?
Hướng naog mày bay đi ?
Giữa trời cao mày vẽ hình bầu dục
Thình lình mày sà xuống nước
Rồi mày bay vút lên không
Mày lại thình lình sà xuống nước
Rồi mày lại vút lên không
Cái cò mày trắng như bông!
Mày bay mày lượn cuối cùng về đâu ?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)