Tôi là người vô sản:
Bởi vì tôi, ngoài cái tôi đỏ hỏn
Của cải riêng tây chẳng có gì
Có chăng “Nữ thần” đây do tôi sinh sản
Gọi được là tư hữu của tôi
Nhưng tôi muốn thành người cộng sản
Nên tôi đem nàng ra công khai

“Nữ thần” ơi!
Nàng hãy đi, tìm những người số-rung-động như ta
Nàng hãy đi, tìm những người điểm-thiêu-đốt bằng ta
Nàng hãy đi, vào trái tim những anh chị em ta đáng yêu, tuổi trẻ
Rung lên trong họ phím tơ lòng
Và thắp lên ánh hồng trí tuệ!


Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)