Thăm phủ Thái Tể - Nhật Bản

Hoa mai! Hoa mai!
Tôi ngợi ca ngươi! Tôi ngợi ca ngươi
Ngươi, tự trong bản ngã
Thổ lộ ra thoang thoảng hương trời
Và nở ra yểu điệu những hoa tươi

Hoa ơi! Tình ơi!
Ôi tinh hoa vũ trụ!
ÔI nước suối cuộc đời!
Giá thử mùa xuân không hoa tươi
Đời người không tình ái
Thì còn ra gì, thế giới? Hoa ơi!

Hoa mai ơi! Hoa mai ơi!
Tôi ngợi ca ngươi!
Tôi ngơi ca chính bản thân tôi!
Tôi ngợi ca cả vũ trụ phơi bày bản ngã!
Còn gì ngươi?
Còn gì tôi?
Còn đâu tên các nước xa xôi?
Tất thảy tượng thần trước mặt tôi đều tan vỡ!
Vỡ! Vỡ! Vỡ!
Cổ họng tôi, tôi hát cho kỳ vỡ!


Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)