Mây trắng bạt ngàn trên trời cao cuồn cuộn
Ôi! Phong quang Bắc Băng Dương tráng lệ biết bao!
Thái Bình Dương mênh mang dâng sức mạnh toàn thân chực xô đổ địa cầu
A! Ôi sóng lũ trước mặt tôi sùng sục
A! Huỷ hoại không ngừng, sáng tạo không nghỉ, nỗ lực không thôi!
A! Lực ôi! Lực ôi!
Nét vẽ của Lực, điệu múa của Lực
Tiêu chuẩn của Lực ôi!


Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)