Dịu ánh trăng mờ
Lồng cả rừng thông ngoài xóm
Mây bông từng đám
Lọt ra mấy chấm sao thưa

Thiên hà đâu nhỉ?
Xa xa mơ hồ sương bể
Trên bờ phỏng có người giao
Nhìn nguyệt rơi châu?


Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)