Biển ngủ yên rồi!
Ngóng xa vời chỉ trắng một màu sáng loá
Không hề nghe một hơi sóng thầm thì
Ôi! bầu không! Sao cao siêu, tự do, hùng hồn, thanh vắng!
Muôn vì sao giương tròn xoe mắt sáng
Đang ngắm nhìn đêm vắng đẹp tuyệt vời
Bao cây thông già trên bãi thông mười dặm
Giơ cao tay thầm ca ngợi bầu trời
Từng bàn tay thông trên trời cao run rẩy
Từng sợi thần kinh run rẩy ở trong tôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)