Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
9 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)
- Lưu U Cầu (1 bài)
- Trương Húc (4 bài)
- Hạ Tri Chương (5 bài)
- Thôi Dung (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 15/09/2007 07:54 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/09/2007 07:57 bởi Vanachi
Quách Chấn 郭震 (656-713), tự Nguyên Chấn 元振, người Quý Hương, Nguỵ Châu (nay thuộc Danh Bắc, Hà Bắc, Trung Quốc), tướng đời Đường. Năm Trường An thứ nhất (701) nhậm đô đốc Lương Châu. Năm Cảnh Linh thứ hai (711) nhậm sử bộ thượng thư, sau làm binh bộ thượng thư. Sau hai năm có công bình nội loạn hoàng thất, được phong đại quốc công. Dưới đời Huyền Tông giữ binh 20 vạn, Quách Nguyên Chấn bỗng hạ lệnh "Chiếu đến thì việc đã xong", khiến Huyền Tông nổi giận, hạ lệnh xử trảm, sau được xin nhưng lưu phóng đến Tân Châu (nay thuộc Tân Hưng, Quảng Đông), làm Nhiêu Châu tư mã, bệnh mất trên đường.