Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: biên tái (189)

Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 07:55

塞下曲

塞外虜塵飛,
頻年出武威。
死生隨玉劍,
辛苦向金微。
久戍人將老,
長征馬不肥。
仍聞酒泉郡,
已合數重圍。

 

Tái hạ khúc

Tái ngoại Lỗ trần phi,
Tần niên xuất Vũ Uy.
Tử sinh tuỳ ngọc kiếm,
Tân khổ hướng Kim Vi.
Cửu thú nhân tương lão,
Trường chinh mã bất phì.
Nhưng văn Tửu Tuyền quận,
Dĩ hợp sổ trùng vi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bụi Hồ ngoài ải bay đi
Năm năm binh xuất Vũ Uy mấy lần
Tử sinh nhờ ngọn kiếm thần
Thân tuy khổ, trí hướng lần Kim Môn
Đóng binh lâu sức hao mòn
Ngựa bầy mệt mỏi héo hon thân gầy
Tửu Tuyền quận thú gần đây
Nghe rằng bị hãm trùng vây nhiều vòng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bụi giặc Lỗ bay ngoài quan ải
Quân nhiều năm ra khỏi Vũ Uy
Kiếm mang sống chết gian nguy
Biết bao cay đắng tiến về Kim Vi
Đi lính lâu người thì sắp lão
Ngựa phi hoài gân nhão sức mòn
Cửu Tuyên nghe nói vẫn còn
Bị vây nhiều lớp tin loan lâu rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngoài ải bay bụi Lỗ
Nhiều năm khỏi Vũ Uy
Sống chết nhờ kiếm báu
Gian khổ tiến Kim Vi.
Lính thú lâu già lão
Cả ngựa không béo phì.
Nghe Tửu Tuyền còn đó
dù bao lớp trùng vây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ải quan bụi Lỗ bay mờ,
Nhiều năm binh khỏi Vũ Uy mấy lần.
Tử sinh kiếm báu bên thân,
Biết bao gian khổ tiến gần Kim Vi.
Lâu ngày lính thú già đi,
Trường chinh ngựa chẳng béo phì, ốm thôi.
Tửu Tuyền nghe đó còn nơi,
Dù bao lớp lớp trùng khơi vây ngoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời