Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2007 07:57

愁殺離家未達人,
一聲聲到枕前聞。
苦吟莫向朱門裏,
滿耳笙歌不聽君。

 

Cùng

Sầu sát ly gia vị đạt nhân,
Nhất thanh thanh đáo chẩm tiền văn.
Khổ ngâm mạc hướng chu môn lý,
Mãn nhĩ sinh ca bất thính quân.

 

Dịch nghĩa

Lòng buồn muốn chết vì xa nhà mà chưa thành đạt,
Mỗi tiếng kêu đều được nghe trước gối đầu.
Khổ công ngâm nga, đừng hướng về phía cửa son,
Vì tai inh ỏi tiếng nhạc ca, không nghe thấy tiếng mi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Buồn chết người xa nhà chưa trở lại
Những âm thanh trước gối quá rầu
Đừng hướng đến cửa son ngâm khổ
Tiếng sanh ca sẽ át tiếng dế kêu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buồn muốn chết xa nhà không miếng
Trước gối đầu mỗi tiếng đều ngon
Đừng khổ công hướng cửa son
Đầy tai ca nhạc đâu còn nghe mi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sầu chết xa nhà việc chửa nên
Rỉ ran trước gối giọng buồn tênh
Cửa son đừng đến ngâm nga nữa
Ca nhạc inh tai át tiếng rền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Buồn chết xa nhà chưa đạt thành,
Đêm buồn trước gối lạ âm thanh.
Cửa son đừng khổ công ngâm nữa,
Ca nhạc inh tai át giọng anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xa nhà buồn chết chưa thành,
Đêm buồn bên gối âm thanh lạ về.
Cửa son ngâm thật não nề,
Inh tai ca nhạc khó nghe mi rền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Rời nhà buồn nẫu danh chưa đạt
Mỗi tiếng dế kêu trước gối nghe
Chớ hướng cửa son kêu khổ uổng
Đầy tai đàn hát chẳng nghe mày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Danh không quê nhớ lòng sầu
Thanh âm đêm ngủ gối đầu nghe qua
Dế đừng hướng cửa ngâm nga
Đầy tai tiếng nhạc sao mà nghe mi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Danh không quê nhớ lòng sầu
Thanh âm đêm ngủ gối đầu nghe qua
Dế đừng hướng cửa ngâm nga
Đầy tai tiếng nhạc sao mà nghe mi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời