Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (2 bài)
Tạo ngày 01/02/2022 15:53 bởi Vanachi
Quách Cư Kính 郭居敬 (?-1354) tự Nghĩa Tổ 義祖, người phủ Diên Bình, tỉnh Phúc Kiến, là tác gia, học giả đời Nguyên. Ông là tác giả của Nhị thập tứ hiếu 二十四孝 nêu 24 tấm gương về lòng hiếu thảo của con cái với cha mẹ. Ngoài ra trước tác của ông còn có Bách hương thi 百香詩.

 

Nhị thập tứ hiếu - 二十四孝