Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyên
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2022 21:38, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 08/02/2022 05:11

親嘗湯藥

仁孝臨天下,
巍巍冠百王。
漢庭事賢母,
湯藥必親嘗。

 

Thân thưởng thang dược

Nhân hiếu lâm thiên hạ,
Nguy nguy quán bách vương.
Hán đình sự hiền mẫu,
Thang dược tất thân thường.

 

Dịch nghĩa

Lấy đạo nhân hiếu dạy bảo thiên hạ
Công cao hơn cả trăm vua khác
Phụng dưỡng mẹ hiền ở công đình nhà Hán
Thuốc thang phải tự nếm trước


Tây Hán Văn Đế 西漢文帝 tên là Hằng 恆, con thứ vua Hán Cao Tổ 漢高祖, em vua Huệ Đế, mẹ là Bạc hậu 薄后 (vợ lẽ vua Hán Cao Tổ). Trước phong là Đại vương, tức là thân vương ở đất Đại bên ngoài, tính rất hiếu. Sau Huệ Đế chết, không có con nối nghiệp, các quan trong triều đón ngài về làm vua. Khi ngài đã làm vua rồi, Bạc hậu bị ốm trong ba năm trời, ngài lúc nào cũng đóng mũ áo đai cân đứng hầu mẹ, thức suốt đêm không dám ngủ, thuốc thang dâng đến, ngài tự nếm trước rồi mới dâng cho mẹ xơi vì sợ có thuốc độc. Dân gian thấy ngài hiếu thảo như thế ai cũng bắt chước, mọi người đều hiếu thảo cả, thiên hạ rất thịnh trị, không kém gì đời Tam đại (Hạ, Thương, Chu) ngày xưa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Chu Lang Cao Huy Giu

Đem lòng nhân hiếu dạy dân
So trăm vua khác có phần lại hơn
Khi hầu mẹ ốm thuốc thang
Tự mình nếm trước dưới màn mới dâng


Nguồn: Nhị thập tứ hiếu, Lý Văn Phức, Sách giáo khoa Tân Việt, 1956
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đem lòng nhân hiếu dạy muôn dân
Cả trăm vua khác khó sánh phần
Giữa công đình Hán hầu kính mẹ
Nếm thuốc trước rồi mới đem dâng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời