Chưa có đánh giá nào
2 bài thơ
Tạo ngày 02/02/2022 18:19 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 03/02/2022 23:23 bởi Vanachi
Nhị thập tứ hiếu 二十四孝 là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Kính 郭居敬 soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông sống.

Các tấm gương bao gồm:
1. Ngu Thuấn 虞舜: hiếu cảm động trời
2. Lưu Hằng 劉恆, tức Hán Văn Đế: người con nếm thuốc
3. Tăng Sâm 曾參: mẹ cắn ngón tay, tim con đau xót
4. Mẫn Tổn 閔損: hiếu với mẹ kế
5. Trọng Do 仲由: vác gạo nuôi cha mẹ
6. Đổng Vĩnh 董永: bán thân chôn cha
7. Đàm Tử 郯子: cho cha mẹ bú sữa hươu
8. Giang Cách 江革: làm thuê nuôi mẹ
9. Lục Tích 陸績: giấu quýt cho mẹ
10. Đường phu nhân: 唐夫人 cho mẹ chồng bú sữa
11. Ngô Mãnh 吳猛:…