Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyên
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 01/02/2022 18:29, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/02/2022 22:22

孝感動天

隊隊春耕象,
紛紛耘草禽。
嗣堯登寶位,
孝感動天心。

 

Hiếu cảm động thiên

Đội đội xuân canh tượng,
Phân phân vân thảo cầm.
Tự Nghiêu đăng bảo vị,
Hiếu cảm động thiên tâm.

 

Dịch nghĩa

Hàng đàn voi về cày ruộng,
Hàng bầy chim đến nhặt cỏ.
Nối vua Nghiêu lên ngôi báu,
Lòng hiếu thảo động đến trời.


Vua Ngu Thuấn 虞舜 họ Diêu, tên hiệu là Thuấn, quốc hiệu là Đại Ngu. Cha là Cổ Tẩu 瞽叟 (có mắt cũng như mù vì không biết kẻ hay người dở, người đời bấy giờ mới đặt cho tên là Cổ Tẩu). Mẹ đẻ mất sớm, mẹ kế là người ương gàn, em (cùng cha khác mẹ) là Tượng, tính lại hỗn xược. Cha và mẹ kế cùng em ngày ngày chỉ kiếm cách để giết ngài đi nhưng ngài vẫn một lòng trên hiếu với cha mẹ, dưới hoà cùng em, lòng hiếu cảm động đến trời; như khi cha ngài bắt ngài cày ruộng một mình ở núi Lịch Sơn thì voi về cày ruộng, chim về nhặt cỏ. Khi sai ngài đánh cá ở hồ Lôi Trạch thì gió lặng sóng yên. Vua Nghiêu nghe tiếng, gọi cả hai con gái cho ngài và sau truyền ngôi cho ngài. Khi ngài làm vua, trong mười tám năm chỉ ngồi gảy đàn, hát khúc Nam phong mà thiên hạ rất thái bình thịnh trị.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Chu Lang Cao Huy Giu

Voi về cày ruộng hàng bầy
Chim về nhặt cỏ hàng ngàn không ngơi
Giúp vua Nghiêu, nối ngôi trời
Cho hay hiếu cảm động vời cao xanh


Nguồn: Lý Văn Phức, Nhị thập tứ hiếu, Sách giáo khoa Tân Việt, 1956
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Ruộng cày đến cả mấy đàn voi
Nhặt cỏ hàng muôn cánh chim trời
Để giúp vua Nghiêu lên ngôi báu
Hiếu kia lay động đến lòng trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời