Chưa có đánh giá nào
Nước: Gruzia
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Galaktion Tabidze (1 bài)
- Acaki Shereteli (2 bài)
- Ilia Chavchavadze (2 bài)
Tạo ngày 24/11/2018 08:56 bởi hongha83
Pridon Khalvashi (17/5/1925 - 8/7/2010) tên đầy đủ là Pridon Ilishi Khalvashi, là nhà thơ Gruzia, được giải thưởng Shota Rustaveli năm 1979. Năm 1957, ông tốt nghiệp Trường viết văn Maxim Gorky và năm 1959, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Batumi. Ông từng là chủ tịch Cộng hoà tự trị Adjara, Gruzia, nghị sĩ Quốc hội. Bài thơ đầu tiên của ông được xuất bản vào năm 1948 trong tập Đường tổ quốc. Pridon Khalvashi là tác giả của khoảng 50 đầu sách. Ông mất ở Gegelidze, Gruzia.