Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2022 22:54, số lượt xem: 25

Tình yêu dịu ngọt vấn vương
Ngộ tình cờ khiến tim thương kết lòng
Cùng nhau dệt lắm ước mong
Biển trời góp lại cũng trong chữ tình.

Người ơi, vẹn mối trung trinh
Mai sau xin được chung tình với nhau
Được cùng kết ngãi ân sâu
Hoa đèn sáng rọi, nhịp cầu duyên ta.

Người ơi, ghé thấu lòng ta
Bể dâu đến mấy cũng qua đoạn trường
Đừng dùng dằng lửa yêu thương
Để cho gương lược nức hương xuân tình.