Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/12/2020 20:19, số lượt xem: 150

Lay cảm xúc tình diệu ảo xuyên
Khảy thơ dìu nhẹ lướt trăng huyền
Bày hương ngát diễm tràn lan chuyện
Nảy sắc thơm lừng hứa hẹn duyên
Say đắm mộng hồn lơi lả quyện
Chảy thương lòng dạ sắt son chuyền
Này chan chứa lịm bừng mơ huyễn
Bay mãi ước lời thắm đượm uyên

Uyên đượm thắm lời ước mãi bay
Huyễn mơ bừng lịm chứa chan này
Chuyền son sắt dạ lòng thương chảy
Quyện lả lơi hồn mộng đắm say
Duyên hẹn hứa lừng thơm sắc nảy
Chuyện tràn lan diễm ngát hương bày
Huyền trăng lướt nhẹ dìu thơ khảy
Xuyên ảo diệu tình xúc cảm lay