15.00
1 người thích
Đăng ngày 19/02/2020 11:01, số lượt xem: 310

Anh hùng nữ kiệt xuất tài năng
Sử dụng ngon lành những kỹ năng
Chí lộng tung trời lên thượng đẳng
Hương ngời chạm mức tới toàn năng
Hào hoa cực điểm vươn tầm nắng
Diệu vợi vô cùng đạt khả năng
Biểu cảm cao vời trong tĩnh lặng
Lâu dài ắt sẽ tóm quyền năng

Lâu dài ắt sẽ tóm quyền năng
Nghĩ ngợi chu toàn đạt hiệu năng
Vạn chỗ phô bày luôn nhất đẳng
Trăm đường thể hiện mãi tiềm năng
Hoài thơm thảo ý từ muôn rặng
Vẫn chứa chan tình tự bản năng
Giữa nẻo trần ai dù ngọt đắng
Anh hùng nữ kiệt xuất tài năng