Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/02/2021 14:19, số lượt xem: 99

Nẻo tận cùng năm đã đến rồi
Nghe chừng mãi vọng thuở còn đôi
Từ câu quyện nhớ len hồn trải
Tới cõi vờn thương cảm dạ bồi
Sũng ước bừng say tình trẩy đượm
Tươi hoài gắng giữ mộng đừng trôi
Đời ai biết chỗ mờ trong đục
Khẩn nguyện bề trên diễm đứng ngồi

Khẩn nguyện bề trên diễm đứng ngồi
Thân tằm biếc nhả kệ dòng trôi
Rèn thơ đượm sắc vần niêm trải
Luyện vẻ nồng hương ý nghĩa bồi
Chỉ muốn trăng thềm ươm rỡ dạ
Luôn chờ hạnh phúc vẫy toàn đôi
Ngoài kia ngợp Tết mai đào nở
Nẻo tận cùng năm đã đến rồi