Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Xuân (39)
Đăng ngày 23/03/2016 13:40, số lượt xem: 375

Nàng xuân đã đến giữa thi đàn
Lộng lẫy tâm hồn toả chứa chan
Thảo hữu ngời lâng tình ước vạn
Hiền huynh ấm lịm nghĩa mong ngàn
Thơ lừng rực rỡ vui miền sáng
Nhạc trỗi tưng bừng đón nẻo vang
Hớn hở mai đào khoe cõi rạng
Lòng ơi sắc huyễn dậy tuôn tràn

Lòng ơi sắc huyễn dậy tuôn tràn
Cõi mới loang bừng mọi nẻo vang
Thoả mãn cười tươi từ ý vạn
Vầy vui rạng rỡ đến câu ngàn
Hừng đông khói toả trà thơm rạng
Sẫm tối hương ngào phú dẻo chan
Hãy phả tình thơ cùng chúng bạn
Nàng xuân đã đến giữa thi đàn

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm