Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/02/2021 13:54, số lượt xem: 144

Xuân nào nhớ cảnh cận kề êm
Nũng nịu hờn yêu toả trước thềm
Để chứa chan lòng khua diễm mộng
Cho ngào ngọt giấc cảm toàn đêm
Làm tim lãng tử hoài say khướt
Khiến vẻ quỳnh hương mãi lộng mềm
Xướng hoạ qua về thơm quãng bổng
Môi tình ngả ngớn mặn nồng thêm

Ngả ngớn môi tình sũng đượm thêm
Đòng đưa xúc cảm lịm say mềm
Hôm nào vũ khúc bừng thơm nẻo
Bữa nọ hai mình lả trắng đêm
Tưởng mãi nồng đôi bền hạnh phúc
Dè luôn lẻ bóng nhạt trăng thềm
Dù bao cách trở lòng y vậy
Kỷ niệm in hoài giữa gối êm