Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 02/02/2019 11:01, số lượt xem: 223

Cốt để tâm hồn thư một bữa
Những cái đau lòng thôi đọng chửa
Giữa cuộc đời say khó thể luồn
Trong làn nước chảy còn chi tựa
Nhiều khi nghĩ lại trí thêm sầu
Những buổi nhìn lui hồn lặng ứa
Cũng vốn từ lâu hẻo mộng rồi
Mùa Xuân chẳng đến lòng ta nữa

Mùa Xuân chẳng đến lòng ta nữa
Trẩy hội giờ đây buồn lặng ứa
Nhạt hảo rêm ngời hết chỗ trông
Tàn mơ nhão ước còn đâu tựa
Nàng thơ lắm dạo oải lung ời
Cõi rượu bao lần say bí chửa
Tết cũng như là dịp nghỉ thôi
Cốt để tâm hồn khoan một bữa