Duỗi áng thơ bồng phả quyện lơi
Dường nghe rộn rã trái tim ngời
Đàn lâng trỗi chập chùng ngan ngát
Rạng rỡ êm đềm phú bổng khơi
Vọng ước cung tình ươm giữa nẻo
Thầm chan nụ ái toả bên đời
Này em đượm nhé trầu cau khởi
Để thắm xuân lòng thoả cuộc chơi

Để thắm xuân lòng thoả cuộc chơi
Vàng trăng diệu kiếp mãi ran đời
Ngàn mơ lựng trỗi nồng chăn gối
Xoã biếc duyên tình nẻo mộng khơi
Vẫn nguyện hương lời thơm thảo ước
Và mong cõi hạnh chứa chan ngời
Chiều thương khoả nắng thềm nhung lụa
Duỗi áng thơ bồng phả quyện lơi

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Giao cổ đối - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm