Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 03/02/2017 17:52, số lượt xem: 223

Đàn khúc lộc non vượng nhú chồi
Nắng hồng phô diệu thoáng cười môi
Tràn hương huệ thắm nồng thơm dậy
Toả sắc xuân ngào ngọt biếc lơi
Ngàn cánh lộng xinh người rộn nẻo
Điệu âm hoà ngát giọng ran đời
Vang tình trỗi đượm thương ngời gió
Loang ước mộng cùng hẹn lứa đôi

Đôi lứa hẹn cùng mộng ước loang
Gió ngời thương đượm trỗi tình vang
Đời ran giọng ngát hoà âm điệu
Nẻo rộn người xinh lộng cánh ngàn
Lơi biếc ngọt ngào xuân sắc toả
Dậy thơm nồng thắm huệ hương tràn
Môi cười thoáng diệu phô hồng nắng
Chồi nhú vượng non lộc khúc đàn

Thuận nghịch độc