Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 07/02/2018 11:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 07/02/2018 12:13, số lượt xem: 181

Hương nồng ngát đượm nét xuân hoa
Thẫm tuổi xuân nguyền diệu ảo ra
Đường mộng trỗi xuân lèn toả ái
Nẻo xuân lừng tết lịm mơn quà
Sương hoà phúc lộc tràn xuân lối
Gió duỗi tình xuân rạng cửa nhà
Thương phả khúc lời xuân réo gọi
Hương nồng ngát đượm nét xuân hoa

Hoa xuân nét đượm ngát nồng hương
Gọi réo xuân lời khúc phả thương
Nhà cửa rạng xuân tình duỗi gió
Lối xuân tràn lộc phúc hoà sương
Quà mơn lịm Tết lừng xuân nẻo
Ái toả lèn xuân trỗi mộng đường
Ra ảo diệu nguyền xuân tuổi thẫm
Hoa xuân nét đượm ngát nồng hương

Thuận nghịch độc - Trắc bằng