Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Xuân (41)
Đăng ngày 23/03/2016 12:38, số lượt xem: 450

Đàn khúc lộc non vượng nhú chồi
Nắng hồng tô điệu thoáng cười môi
Tràn hương tết thắm nồng thơm dậy
Toả sắc xuân ngào ngọt đượm sôi
Ngàn cánh lộng xinh người rộn cửa
Mộng lời ca biếc sắc loang đồi
Vang tình trỗi mộng thương ngời gió
Sang tiết hạnh phùng hẹn lứa đôi

Đôi lứa hẹn phùng hạnh tiết sang
Gió ngời thương mộng trỗi tình vang
Đồi loang sắc biếc ca lời mộng
Cửa rộn người xinh lộng cánh ngàn
Sôi đượm ngọt ngào xuân sắc toả
Dậy thơm nồng thắm tết hương tràn
Môi cười thoáng điệu tô hồng nắng
Chồi nhú vượng non lộc khúc đàn

Thuận nghịch độc