Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/07/2021 10:15, số lượt xem: 91

Tình xuân dậy sóng lòng mình
Ấp yêu bén ngỏ duyên tình nay xưa
Trăm năm cũng chẳng dư thừa
Ngàn đêm góp lại cũng chưa gọi nhiều.

Đừng cho đông kết phong rêu
Cùng đem lửa hạ nhóm yêu gầy tình
Mãn đời ta mãi trong mình
Cho duyên mãi thắm, cho tình mãi xuân.

Líu lo hát giọng yến oanh
Trong nhau nồng đượm, xây thành yêu thương…