Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 16/09/2019 18:56, số lượt xem: 122

Tử biệt người ơi hết vọng chờ
Chao lòng tím rịm biệt trời thơ
Xanh xao nỗi quặn lèn mi khuyết
Đỏ rực niềm đau bạt cõi mờ
Đào mận hồng loan chìm sắc mộng
Trúc quỳnh đà đượm vắng triền mơ
Ngàn năm lỗi hẹn lòng trinh bạch
Trăng trắng ngoài xa huyễn ảo bờ

Trăng trắng ngoài xa huyễn ảo bờ
Cam đành thủ phận chẳng hoài mơ
Vì đâu huyễn ảo rồi tan biến
Để khiến đào hoa cũng phải mờ
Có phải điêu tàn biêng biếc nụ
Nên thời vỡ vụn bạc bàng thơ
Mà gây tê tái trùm muôn nẻo
Tử biệt người ơi hết vọng chờ