Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/12/2020 17:38, số lượt xem: 216

Quyên réo thảm sầu tẩm giá đông
Rã tan hồn rụng phách tiêu nồng
Thuyền sang bỏ mối gầy thơm nụ
Nẻo ước thay lời trở mướt bông
Xuyên bão phủ lòng rêm dạ rát
Úa hương lìa nhịp buốt tơ hồng
Nguyền cay đắng khổ tình xơ xác
Duyên nợ nhão mòn mỏi đợi trông

Trông đợi mỏi mòn nhão nợ duyên
Xác xơ tình khổ đắng cay nguyền
Hồng tơ buốt nhịp lìa hương úa
Rát dạ rêm lòng phủ bão xuyên
Bông mướt trở lòng thay ước nẻo
Nụ thơm gầy mối bỏ sang thuyền
Nồng tiêu phách rụng hồn tan rã
Đông giá tẩm sầu thảm réo quyên