15.00
1 người thích
Đăng ngày 02/01/2020 17:30, số lượt xem: 239

Cuộc sống mơ thành đấng trượng phu
Xin đừng tệ giống kẻ phàm phu
Cầm thư nguyện ước cùng thân phụ
Học vấn tương đồng với sĩ phu
Lễ phép nhu hoà khoan đối thủ
An nhàn giản dị sánh tiều phu
Mai trà tối rượu nhiều vui thú
Ứng xử trong ngoài tựa lão phu

Ứng xử trong ngoài tựa lão phu
Cau trầu cưới hỏi phải tòng phu
Nhiều đêm quạnh quẽ sầu cô phụ  
Bộn sáng bơ phờ khóc vọng phu
Lợi ích thêm tài nên bá chủ
Danh tiền khởi sắc bởi công phu
Cần chuyên nghĩa hạnh an đầy đủ
Cuộc sống mơ thành đấng trượng phu