Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/12/2020 19:20, số lượt xem: 96

Đường thi xướng hoạ mãi yên bình
Giữa thế gian này lộng hiển vinh
Diễm nẻo mơ huyền tươi nhất định
Ngời câu mộng hảo ngát đăng trình
Rồi thơm phú trỗi loang bền nhỉnh
Vẩy đẹp thơ cài nũng khướt xinh
Bạn hữu trầm hương nồng tới đỉnh
Cầm tay nối nhịp trải tâm tình

Cầm tay nối nhịp trải tâm tình
Kết nghĩa muôn đời vẻ tuyệt xinh
Ngất ngưởng giang hà len cõi định
Trầm ngâm ý tưởng dạo hương trình
Luôn ngời ánh nguyệt la đà nhỉnh
Vẫn rạng kim bằng lả lướt vinh
Quãng nhớ triền thương dào dạt thỉnh
Đường thi xướng hoạ mãi yên bình