Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Cờ (7)
Đăng ngày 11/05/2018 10:38, số lượt xem: 97

Đánh xáp la cà bịch cái xong
Lên đời nhảy ngựa vẫn hằng mong
Nhào ra chốt bắn chàng lâng quẩy
Xấn lại xe hoành nữ quyết xông
Rạo rực mải mê trào vạn nẻo
Triền miên hấp dẫn rạng loan phòng
Quân cờ tiến thoái mơ màng lịm
Giăng pháo hai đầu đón nguyệt phong

Giăng pháo hai đầu đón nguyệt phong
Xôn xao sĩ tốt áp biên phòng
Mã uy dũng mãnh bình tâm ngóng
Xa chiến oai hùng quyết chí xông
Đâm thọc chiêu vàng luôn mãi tống
Thương hồi ngọn hiểm vẫn hoài mong
Tướng hai phía lẩn sau rèm lọng
Đánh xáp la cà bịch cái xong

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm