Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Cờ (7)
Đăng ngày 20/03/2016 03:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 14:28, số lượt xem: 193

Vui thay trận thế những quân cờ
Dàn cuộc mới rành chuyện trướng cơ
Tốt dí thẳng hà xe quyết chận
Pháo giăng cản bước mã cam chờ
Lên voi ờ ỡm tềnh hênh lối
Vén sĩ thong dong trống hoác lờ
Tướng tá lòng vòng không chỗ dụng
Buông rèm đối ngẫu ván bài ngơ

Buông rèm đối ngẫu ván bài ngơ
Đổi thế quân xanh quyết xoắn lờ
Phóng mã ạt ào đâu thể nghỉ
Phi xe vùn vụt chẳng cho chờ
Pháo lên cấp tập tranh đua đấy
Tốt vượt cấp kỳ quyết chiến cơ
Sĩ tượng tan hàng cung bỏ trống
Vui thay trận thế những quân cờ

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm