Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 01/07/2019 11:45, số lượt xem: 196

Chơi xướng hoạ nè mải miết vui
Gởi ngon ngào mộng lẫn thơm bùi
Lời trăng quyện ái huyền hư đọng
Điệu gió mơn tình ngả ngớn lui
Khơi hứa hẹn lòng ươm hạnh trỗi
Lượn nhàn an trí thả đau vùi
Ngời mơ dẫy ước nồng câu diễm
Ơi ây nhớ cùng ngát bạn tui

Tui bạn ngát cùng nhớ ấy ơi
Diễm câu nồng ước dẫy mơ ngời
Vùi đau thả trí an nhàn lượn
Trỗi hạnh ươm lòng hẹn hứa khơi
Lui ngớn ngả tình mơn gió điệu
Đọng hư huyền ái quyện trăng lời
Bùi thơm lẫn mộng ngào ngon gởi
Vui miết mải nè xướng hoạ chơi