Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 16/08/2019 12:59, số lượt xem: 237

Vu Lan hiếu hạnh đoá sen đời
Kính vọng linh hồn khắp mọi nơi
Nệm gối dường như còn ấm chỗ
Mền chăn có vẻ vẫn thơm lời
Cơm nhà thảy cậy vào tay mẫu
Sách áo đều trông ở phúc trời
Dưỡng dục ơn này hơn biển cả
Đau lòng dạ xót Mẹ hiền ơi

Đau lòng dạ xót Mẹ hiền ơi
Quặn thắt ngày linh viếng cõi trời
Có dạo choàng mơ tìm bặt dấu
Rồi hôm tỉnh mộng thấy im lời
Nào khi giận dỗi lăn nhiều góc
Chẳng dịp vui đùa trốn lắm nơi
Mẫu tử thâm tình chưa trả hiếu
Thì nay cánh hạc đã xa đời