Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Phật (2)
Đăng ngày 19/12/2017 10:52, số lượt xem: 242

Vu Lan tháng bảy đến nơi rồi
Kính Mẹ hương linh vạn đoá cười
Chút ấm dường như còn phảng phất
Làn hương có vẻ vẫn tàng hơi
Sách đèn đều cậy trong tay mẫu
Cơm áo thảy trông ở phúc người
Dưỡng dục ơn này như biển rộng
Xót lòng con lắm Mẹ hiền ơi

Xót lòng con lắm Mẹ hiền ơi
Biết mấy tháng năm vĩnh biệt người
Nhiều dạo choàng mơ không chút dấu
Có lần tỉnh mộng chẳng tăm hơi
Còn đâu để nhóc lên cơn dỗi
Nào dịp cho con ngắm nụ cười
Mẫu tử tình thâm chưa trả hiếu
Mà nay cánh hạc đã xa rồi

Liên hoàn – Thuận nghịch vận