15.00
1 người thích
Đăng ngày 19/02/2020 22:42, số lượt xem: 234

Tầm xuân ơi
Thương nhớ vô cùng
Nửa đời phiêu bạt
chỉ mong gặp người…

Thềm xưa
Có buổi
Giong vể
Mà đâu nghe thấy
giọng thề buổi nao…

Nồng thơm
Ủ ấp
Hồn trinh
Còn chăng mắt biếc
môi tình gởi trao…

Chiều nay
Một kẻ
Ngây khờ
Tìm trong gió lạc
vần thơ thuở nào…