Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/04/2021 20:56, số lượt xem: 169

1
Tổ quốc Hùng Vương vững tựa đồng
Thơm lừng sách sử rạng ngời công
Từ khi dựng nước nhờ Tiên nữ
Đến buổi rào biên cậy lão Rồng
Rộn rã trai tài qua hẻm núi
Tưng bừng gái giỏi vượt ngàn sông
Cùng nhau kết nghĩa bồi quê mẹ
Thoả mãn lừng danh giống Lạc Hồng

2
Thơm lừng sách sử rạng ngời công
Gác đảo ngừa non giữ nghiệp Rồng
Dạ toả kiên cường khi cưỡi thác
Tâm bừng nhạy bén thuở dò sông
Dù chan nắng lửa thân ngời mạnh
Dẫu chịu ngàn mưa máu đỏ hồng
Sáng giữa vùng biên chiều biển mặn
Bền gan lớn mật vững như đồng

3
Đến buổi rào biên cậy lão Rồng  
Sơn hà cẩm tú quyện tình sông
Vào Nam đánh giặc trời loang đỏ
Quẫy Bắc vằm quân cỏ nhuộm hồng
Vạn cõi oai hùng giương nỏ thép
Ngàn nơi dũng cảm rút gươm đồng
Anh hào liệt nữ ngời tâm khảm
Sử sách muôn đời rạng rỡ công

4
Tưng bừng gái giỏi vượt ngàn sông  
Giữ nghiệp Bà Trưng thảo má hồng
Hán dữ xông vào nơi hiểm địa
Mùa xanh kết hiệp chỗ thơm đồng
Rồi bao phụ nữ đền ơn nước
Trỗi tỷ anh tài lập chiến công
Mãnh hổ trèo cao cùng đá lẹ
Trầm hương toả ngát giữa Tiên Rồng

5
Thoả mãn lừng danh giống Lạc Hồng
Hùng nam ngọc nữ kết tâm đồng
Hoài xây Tổ quốc bằng thiên hạ
Mãi đắp sơn hà tỏ đại công
Giữa biển tàu to ngời rực nắng
Ngoài biên súng sẵn mạnh hơn Rồng
Ngàn năm giữ nước thề không đổi
Viễn cảnh muôn đời rạng núi sông