Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Valentine (7)
Đăng ngày 22/04/2016 18:02, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 19/12/2017 10:28, số lượt xem: 228

A nh đắm mùi hương của quế quỳnh
L uôn nồng diệu ngát toả ngàn xinh
E m vầy nguyệt thắm ngời muôn đỉnh
N ắng dậy nguyền thơm rạng chúng mình
T hơ thẩn trong chiều loang nẻo định
I m lìm giữa buổi đượm nguyền trinh
N ước mây hoà quyện nào toan tính
E ấp hoài chi hỡi bạn tình

I m ắng mà nghe chuyện ái tình
L âu bền ấp ủ cõi hồn trinh
O anh ca khúc mộng thơm lừng tính
V e réo nguồn yêu đọng kết mình
E ngại nghi ngờ thêm bất định
Y ên bằng tin tưởng được ngời xinh
O ng vờn bướm lả hoài tương kính
U i đẹp làm sao một đoá quỳnh (1)

Khoán thủ - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Bát đồng âm
(1)Valentine - I love you = Valentine - Anh yêu em