Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 03/02/2018 11:16, số lượt xem: 176

ĐỎ
A o ước cùng nhau sống trọn đời
L âng hồn mát dạ giữa ngàn khơi
E m luôn biếc mắt nồng xuân khởi
N hỏ mãi hồng môi thắm nụ cười
T hơm thảo sắc bừng chan chứa ngợi
I m lìm hương ngát nhẹ nhàng bơi
N gàn thương triệu nhớ thầm trao gởi
E ấp vành tim nói vạn lời

TRẮNG
A nh đáp lòng yêu đẫm ái lời
L en vào tâm khảm diệu huyền bơi
E m thương hãy gắng gầy mơ đợi
N ắng đẹp rồi đây nở mộng cười
T ha thiết tim lòng ngan ngát gởi
I m lìm trăng gió dạt dào khơi
N gày mai hiệp cẩn tình thơ mới
E o nhỏ choàng tay lả lướt đời

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Khoán thủ tự – Bát đồng âm