Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/04/2022 00:33, số lượt xem: 50

Lá rụng nào cũng tìm về với cội
Dẫu xa xôi tâm tưởng gởi về nhau
Tình đượm thơm trộn lẫn giữa sắc màu
Mùa hoa nở hồng chao lèn đôi má

Nắng chiều thu rạng ngời loang khắp ngã
Nâng bước người về mớm phả  tình yêu
Hỡi lòng ai óng ánh một thân kiều
Niềm hạnh ngộ, liêu xiêu ngàn hạnh phúc...

Anh chở tình xuyên về trong mỗi lúc
Sưởi lòng nhau thúc giục buổi huy hoàng
Dậy hương yêu trong rạng rỡ chiều vàng
Nồng thắm lại tháng năm tràn cuộn sóng.

Dẫu biết đời đâu mấy sông phẳng lặng
Vẫn xin người một đắm thắm về anh
Lỡ mai kia mộng ước dẫu không thành
Thì cũng được một lần thanh thản vẹn.

Gặp lại nhau trong kiếp nào đã hẹn
Sẽ mừng vui kể chuyện thuở duyên đầu....