15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/01/2021 00:26, số lượt xem: 150

Người hỡi người, lòng ta  luôn chân thật
Đã trao rồi sẽ ngọt mật làn môi
Không chút dối gian, chẳng chút quên lời
Tình từ đó gắn bền hoài muôn thuở.

Hãy tin ta cuộc tình tràn hơi thờ
Của ân thề chứa hàng vạn dòng  thương
Dẫu cách nhau muôn dặm của con đường
Vẫn chỉ một bóng hình vương dấu ái.

Hãy thương yêu, nghe tim nồng vươn trải
Trỗi khúc thề ngời sáng mãi lòng thơm
Tình chúng mình kết mộng thuở rạ rơm
Nên mãn kiếp vẫn đơm hoa kết nụ.

Hãy tìn nhé, dậy hương lòng vui thú
Tưới mát hồn hai kẻ lỡ cùng nhau
Rồi mai này diễm ngọt mối trầu cau
Cho tình đó mãi xanh màu tiên cảnh...