Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/08/2020 12:02, số lượt xem: 193

Diễm ảo xa mù nuối điệu thơ
Trầm hương lạnh ngắt dạ tê đờ
Lời xưa vọng nẻo âm thầm nhớ
Giọng khổ choàng mây rã rượi khờ
Cứ tưởng duyên tình luôn rạng rỡ
Ai dè nuộc ái bỗng thờ ơ
Người đi gối lạnh lòng tan vỡ
Huyễn mộng ê chề lặng tiếng tơ

Huyễn mộng ê chề lặng tiếng tơ
Chi còn kỷ niệm thuở ầu ơ
Giờ đây ước biệt hồn trăn trở
Khiến nỗi thề chao ái khạo khờ
Lặng giữa canh đời tê tái sợ
Luồn sâu nhịp sống chán chê đờ
Người ơi dạ buốt mùa thương vỡ
Diễm ảo xa mù nuối điệu thơ