Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/12/2020 18:01, số lượt xem: 198

Mây xám phả đầu buốt lạnh sương
Vẩy rơi nhoà lệ xót xa thường
Đầy vơi trí não khờ luôn xướng
Dậy úa tim lòng khổ mãi vương
Ngây mặt đắng thề tan mộng hướng
Bậy tâm rầu ước lạc mơ đường
Nầy đau đớn dạ buồn hoang tưởng
Vây phủ nghiệt sầu réo viễn phương

Phương viễn réo sầu nghiệt phủ vây
Tưởng hoang buồn dạ đớn đau nầy
Đường mơ lạc ước rầu tâm bậy
Hướng mộng tan thề đắng mặt ngây
Vương mãi khổ lòng tim úa dậy
Xướng luôn khờ não trí vơi đầy
Thường xa xót lệ nhoà rơi vẩy
Sương lạnh buốt đầu phả xám mây