Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2021 10:32, số lượt xem: 94

Mẹ dẫu xuôi vào chốn ngủ đông
Đời con rụng hết quãng xuân hồng
Ê chề mỏng cạn dòng mơ ước
Quạnh quẽ đau buồn buổi ngóng trông
Mãi khắc ngày xưa hồi quẩy mạ
Hoài mang gánh nặng thuở theo chồng
Giờ đây nẻo ấy người se lạnh
Có hiểu tim này rạn vỡ không

Có hiểu tim này rạn vỡ không
Niềm đau giã biệt buốt thêm chồng
Lời ru vắng bặt hờn gieo trỗi
Giọng tiễn xa vời khát bủa trông
Lại tưởng hình như người vẫn tốt
Rồi hay cứ ngỡ chuyện luôn hồng
Con hoài nhắc nhủ trong hồn mãi
Mẹ dẫu xuôi vào chốn ngủ đông