15.00
1 người thích
Đăng ngày 24/11/2019 16:02, số lượt xem: 252

Ở trọ mười phương vẫn nhớ thầy
Loang hồn mãi nhớ mộng thường vây
Rèn tâm dõi nhớ choàng tim dậy
Dưỡng đạo tìm mong nhớ nẻo đầy
Nhớ buổi về thăm hoà chuyện rẫy
Thương hồi vọng  nhớ gởi làn  mây
Dù bao sự đổi lòng y nhớ
Nhớ vẻ người xưa đã guộc gầy

Nhớ vẻ người xưa đã guộc gầy
Sôi lòng nhớ đượm toả triền mây
Hoài ghi lộng nhớ êm đềm vẫy
Nhớ giảng bừng khơi rộn rã đầy
Giải mã bao dòng  ươm nhớ dậy
Tâm tình những buổi nhớ chèn vây
Vành tim nỗi nhớ dường vô tận
Ở trọ mười phương vẫn nhớ thầy